Welkom!

ProMoW is een TETRA-project (2017-2019) dat een Vlaams netwerk wil creëren en ondersteuning wil bieden aan bedrijven om de juiste keuzes te maken in het ontwikkelingstraject van slimme producten en applicaties. Zowel om de gebruiker beter te begrijpen als om de overstap van prototypes naar productie efficiënter te laten verlopen.

Hierdoor spelen we in op het gegeven dat de klassieke KMO’s het moeilijk hebben met de integratie van IoT technologieën in hun huidige producten, waardoor nieuwe start-ups vaak naar de V.S. of China trekken op zoek naar ondersteuning in zowel ontwikkeling als productie. Daarnaast komt onze specifieke focus op smart product for wellbeing voort uit het feit dat we in Vlaanderen reeds een zeer sterke zorgeconomie hebben, die diep geworteld zit in onze cultuur. Het is belangrijk te investeren in innovatie om lokaal een sociaaleconomisch draagvlak te behouden en globaal een voorbeeldfunctie na te streven.

De ProMoW methodiek bestaat uit het ontwikkelen en aanbieden van design guidelines en technology selectors. Deze tools worden iteratief getoetst via de industry cases en concept demonstrators.

promow-infographic