Het ProMoW consortium bestaat uit volgende partijen:

Het consortium is multidisciplinair en complementair, die combinatie van specifieke vakkennis resulteert in een breed draagvlak. Dit zorgt ervoor dat er geen technologische knelpunten overwonnen dienen te worden, wel dient er aandacht te gaan naar het samenbrengen van de expertise en deze voor alle stakeholders toegankelijk te maken. Om bedrijven op weg te zetten naar een functioneel prototype maken we gebruik van bestaande hardware zoals het Arduino platform, Raspberry Pi, sensoren en actuatoren in combinatie met beschikbare software (zoals Processing, Scratch, etc). Hier kunnen we, aanvullend op onze eigen technieken, aanspraak maken op technologie├źn die de projectpartners voorhanden hebben.