AZ Delta

Overkoepelende hulp-zorg instelling in regio Roeselare. Dit ziekenhuis omvat niet enkel alle campussen in Roeselare, maar biedt ook een platform aan hulpverleners (artsen, …) aan.

Achilles Design

Dit Belgisch ontwerpbureau tackelt strategisch ontwerpen voor de industrie. Ze benaderen het project via de relatie tussen product, merk en service, met nadruk op de gebruiker.

Page

Page Elektronica, gevestigd in Poperinge, is een van de grootste bedrijven in de elektronica sector die het volledige proces lokaal (in België) afhandelt. Dit heeft als grote voordeel dat het een erg flexibele speler is. Het team elektronica experten heeft veel ervaring in het voorbereiden en produceren van allerhande printplaten.

POM West Vlaanderen

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.

ARhus (Albrecht Rodenbach open kenniscentrum)

ARhus is een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van Roeselare wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innoveren faciliteren.

Bagaar

Bagaar helpt zijn klanten in het ontwikkelingsproces van slimme producten en ondersteunt processen van ‘anything goes’-brainstorms en design thinking oefeningen tot het uitwerken van gedetailleerde internet of things oplossingen en business cases.

Inagro

Inagro levert het juiste advies op het gepaste moment en op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector met aandacht voor economie, ecologie en samenleving Inagro onderneemt duurzaam, netwerkt en ambieert een uitstekende reputatie.

Imec

Imec voert baanbrekend onderzoek uit in nano-electronics. Met behulp van de wetenschappelijke kennis en innovatieve kracht van de partners in ICT, zorgsector en energie. Door de samenwerking met vele bedrijven werkt men vooral rond naar relevante producten toe.

Moov-IT

Moov-IT heeft op basis van drie jaar wereldwijd onderzoek een methodologie ontwikkeld die het welzijn van de medewerkers op het werk onder handen neemt. De aanpak van Moov-IT is uniek omdat het niet alleen bijdraagt aan de gezondheid van de medewerkers maar ook aan hun onderlinge connectie, productiviteit en motivatie. Dankzij de Moov-IT ‘ambassador based motivation’ techniek, wordt een community gecreëerd die leeft. Deze community zorgt ervoor dat alle gezondheidsinitiatieven van uw bedrijf hun effect blijven behouden op lange termijn. Daarnaast zorgt het ervoor dat u niet alleen de sportieve en gezonde medewerkers bereikt, maar ook diegenen die een duwtje in de rug nodig hebben. Bovendien kan uw bedrijf ten alle tijden volgen hoe het met de gezondheid uw werknemers is gesteld.