Deze laatste categorie bevat (overheids)instellingen die actief zijn in of voor de zorgsector. Via deze partners bereiken we grote delen van de industrie en hebben we direct contact met verschillende eindgebruikers in de zorgsector.

AZ Delta

Overkoepelende hulp-zorg instelling in regio Roeselare. Dit ziekenhuis omvat niet enkel alle campussen in Roeselare, maar biedt ook een platform aan hulpverleners (artsen, …) aan.

POM West Vlaanderen

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.

ARhus (Albrecht Rodenbach open kenniscentrum)

ARhus is een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van Roeselare wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innoveren faciliteren.

Inagro

Inagro levert het juiste advies op het gepaste moment en op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector met aandacht voor economie, ecologie en samenleving Inagro onderneemt duurzaam, netwerkt en ambieert een uitstekende reputatie.