UGent – IDC

Het Industrial Design Center (IDC) UGent is een onderzoekgroep met een inherent interdisciplinair karakter binnen een groot netwerk van industriële en academische partners. De expertise van de groep focust op verschillende aspecten van het industrieel ontwerpproces en past daarbij een pragmatische ‘research through design’ methodologie toe. Dit wordt ondersteund door het gebruik van UCD technieken in combinatie met het iteratief prototypen. Dit laat toe om met alle verschillende stakeholders in dialoog te gaan. Het doel is om het domein van industrieel ontwerpen beter te begrijpen en verder te verrijken met een impact op het onderwijs, industrie en onderzoek. IDC Ugent is deel van Flanders Make VD4 – Human Centered Production.
Het onderzoek steunt op drie belangrijke pijlers:

  • Design for Collaborative Change (D4CC)
  • Design for User Experience (D4UX)
  • Design for Changing Production (D4CP)

Binnen dit project ligt voor hen de focus op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methodieken voor de integratie van nieuwe technologie (electronica) in producten, rekening houdend met de gebruiksinteractie.

UGent – InternetDataLab

Internet Data Lab is een onderzoeksgroep binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van Universiteit Gent (Vakgroep voor Elektronica en Informatiesystemen,). Data Science Lab verricht fundamenteel en toegepast onderzoek met tal van industriepartners in het domein van video codering en compressie, multimediaverwerking en -analyse, metadata verrijking en Semantic Web technologie, gaming technologie, en tijdruimtelijke extractie van data uit tekst, video en audio. In dit TETRA project, zal IDLab specifiek focussen op de ontwikkeling van een schaalbare methodologie voor het data-vraagstuk en de technologische elektronica/sensor integratie. Hiertoe zal Data Science Lab beroep doen op de expertise van zijn onderzoekers op het vlak van dataverwerking- en modellering, decision making (data mining), multi-modal sensing, multimedia processing, communicatie, elektronica en sensoren.

UGent – MICT

De context en de focus van de onderzoeksgroep MICT is de huidige digitale maatschappij en economie, en meer in het bijzonder de veranderingen en uitdagingen die door die omgeving worden opgelegd voor elk van haar stakeholders: industrie, de beleidsmakers en eindgebruikers.
In deze volatiele omgeving probeert MICT in contact te blijven met de residentiële eindgebruiker en zijn verwachtingen, ervaringen, gebruikspatronen en gewoonten. Hiervoor vertrouwt MICT op een brede en interdisciplinaire methodologische expertise en een team van 30 experts op het gebied van nieuwe media en communicatie. Aan de UGent, MICT is de onderzoeksgroep achter de Master ‘Nieuwe Media en Maatschappij’.

Howest – IDC

De bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen van Howest Industrial Design Center streeft naar het het verwerven van expertise voor onderwijs op het gebied van lo- en hi-fi prototyping, verlichting, creativiteit, duurzaamheid, User Centered Design, materiaalkennis en verbindingstechnieken. De onderzoeksprojecten geinitieerd door de opleiding hanteren de ‘research through design’ filosofie en conceptontwikkeling wordt meestal geinitieerd en ondersteund door de Innowiz methode. Voor haar onderzoeksprojecten focust de opleiding op:

  • Creativiteit (Innowiz)
  • Prototyping (Protolab)
  • User Centered Design

Onderzoekspeter – Imec Wearable Health

Imec ontwikkelt technologie voor smart products in wearable health & lifestyle via multi-sensor platforms, met ultra low-power componenten, radio’s en sensoren met medische nauwkeurigheid. De focus ligt op de ontwikkeling van Body Area Networks (BAN): zeer gevoelig, intelligent, kleine, ultra-low power, draagbare sensor netwerken die het mogelijk maken comfortabel, continue, betrouwbare en lange-termijn monitoring van de gezondheids parameters tijdens het dagelijkse activiteiten. Deze body area netwerken kunnen een belangrijke rol spelen voor de empowerment van mensen om een gezonder leven te leiden en om ziekten te voorkomen. Voorbeelden zijn draagbare sensoren die onze fysieke activiteit, stress, hartactiviteit en hersenactiviteit meten, ..

Als partner in het project hebben we toegang tot het uitgebreide partnernetwerk in imec’s waardeketen.
Verder is er ook mogelijkheid voor toegang tot imec’s state-of-the-art cleanroom-infrastructuur. Imec wil de resultaten van dit project meenemen in R & D projecten samen met andere technologie leiders om zo ook risico’s en kosten van geavanceerd onderzoek te verlichten.