Project visie:

Hoewel de technologie rond IoT volop in ontwikkeling is (LowPower networks, slimme materialen, snellere en kleinere (nano-elektronica, printed electronics,…) merken wij dat het voor de Vlaamse bedrijven moeilijk is om succesvolle producten in de markt te zetten. Hoewel meer en meer projecten zich focussen op specifieke technologieën zoals de wireless netwerken of specifieke sensoren, constateren wij dat er vooral drempels zijn bij het integreren van IoT technologie in een fysiek product dat commercieel aantrekkelijk en produceerbaar is en het liefst ook een maatschappelijke meerwaarde heeft. We moeten de bedrijven helpen om de juiste keuzes te maken in het ontwikkelingstraject om zowel de gebruiker beter te begrijpen als de overstap van prototypes naar productie efficiënter te laten verlopen.

Hierdoor spelen we in op het gegeven dat de klassieke KMO’s het moeilijk hebben met de integratie van IoT technologieën in hun huidige producten, waardoor nieuwe start-ups vaak naar de V.S. of China trekken op zoek naar ondersteuning in zowel ontwikkeling als productie. Daarnaast komt de focus op smart product for wellbeing voort uit het feit dat we in Vlaanderen reeds een zeer sterke zorgeconomie hebben, die diep geworteld zit in onze cultuur. Het is belangrijk te investeren in innovatie om lokaal een sociaaleconomisch draagvlak te behouden en globaal een voorbeeldfunctie na te streven.

Vanuit concrete toepassingsgebieden willen wij de meerwaarde van “smart products for wellbeing” in een “mobiele context” aantonen. Door het beter toepasbaar maken van bestaande ontwerp methodieken specifiek gericht op smart products, het opstellen van design guidelines en gebruiksvriendelijke technology selectors. Deze tools worden iteratief getoetst via de industry cases en concept demonstrators.

Praktisch aanpak:

De bedoeling is om tijdens het project via een praktische aanpak met concrete trajecten vanuit de gebruikersgroep, een algemene strategie bestaande uit gebruiksvriendelijke guidelines en technologie selectie tools, te ontwikkelen. Deze ontwikkeling gebeurt iteratief waarbij de know-how van de experten en internationale state-of-the-art geïmplementeerd wordt in de trajecten en getoetst wordt aan de lokale Vlaamse context en het netwerk van de Vlaamse zorgeconomie.

Deze toetsing gebeurt via de ontwikkeling van werkende prototypes (demonstrators) die de verschillende stakeholders verplichten samen te werken en in de lokale context tot een effectief resultaat te komen. Dit kadert in verschillende vormen van bedrijfsspecifieke trajecten, waarbij onze ProMoW kennis gebundeld in drie opties:

  1. Industry Cases: integrale aanpak, van A tot Z, met oog voor de potentiële markt en de productie keuzes ifv de oplagen, gefaciliteerd door een projectmedewerker met behulp van het volledige consortium. [Duurtijd: 1 jaar]
  2. Concept Demonstrators: concrete aanpak tot prototype fase met focus op interactie en technologie, hier gaan studenten aan het werk voor de bedrijven. Ze kunnen terugvallen op de kennis van het docententeam en de expertise binnen het consortium. [Duurtijd: 5 maanden]
  3. Voor/Na – Traject: [Voor] Begeleiding van partners bij een nieuwe idee/concept en omzetting naar mogelijke Industry Case of Concept Demonstrator. [Na] Indien er reeds een Proof-of-concept (prototype) ontwikkeld werd volgt er begeleiding naar productie met de partners. [Voor en Na] Daarnaast wordt er ook voor de (parallelle) effectieve ontwikkeling gekeken om de juiste partners en de geschikte subsidie kanalen. [Duurtijd: 1-3 maanden]

Effectieve productontwikkelingen (waarbij ook rekening kan gehouden worden met IP rechten en geheimhouding) vallen buiten het Tetra project, maar worden in de mate van het mogelijke parallel of na de trajecten opgestart. De ontwikkelingen binnen het Tetra project focussen op de algemene strategie (zorgen dat de verschillende aspecten onderbouwd zijn), de guidelines en selectors die ook voor iedereen toegankelijk zullen zijn.Voorziene en onvoorziene problemen/opportuniteiten dienen als best/worst-practices die besproken worden binnen de gebruikersgroep en later geïntegreerd worden als concrete voorbeelden in de algemene strategie van ProMoW.