Voor-traject

De partner wordt begeleid in het opzetten van een UCD voor-traject voor een nieuw product idee/concept dat nog beter gedefinieerd moet worden. Hierbij word ook rekening gehouden met een styling die past bij de doelgroep. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het netwerk en de methodieken van dit project, maar de uitvoering valt buiten de scope van het project. Looptijd is 1-3 maanden.

Concept Demonstrators

Door de integratie van (IoT) technologie in producten zullen enkele demonstrators (proof of concepts) ontwikkeld worden. Demonstrators illustreren een kern functionaliteit van een product en een mogelijke toepassing ervan. Het bedrijf geeft het kader aan waarbinnen we creatief aan de slag gaan om zijn proof of concept te realiseren. Looptijd is 1 semester.

Industry Cases

Enkele bedrijven kunnen een case indienen die een volledig integraal design traject doorloopt (voor-traject, 2 demonstrators, na-traject), waar naast demonstrators van het idee ook rekening wordt gehouden met de uitontwikkeling en productiemogelijkheden ifv van de beoogde oplages. Deze cases zullen uitgevoerd worden door de onderzoekers en een fusie zijn van de kennis beschikbaar binnen het consortium. Looptijd is minimaal 1 jaar.

Na-traject

Indien er reeds een Proof-of-concept (prototype) ontwikkeld werd volgt er begeleiding naar verdere ontwikkeling en productie met de partners. Hiervoor wordt zowel bilateraal als naar nieuwe projectaanvragen (o.a. haalbaarheid, innovatiemandaten, O&O, H2020 SME) gekeken. Looptijd is 1-3 maanden.